ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

未标题-1

អាស័យដ្ឋាន៖ លេខ ២៦ ផ្លូវស៊ីនយៀងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចស៊ីនយ៉ាងៀងស៊ូយ៉ាងចៀងចិន

ទូរស័ព្ទ៖ +០០៨៦ ១៣៩១៧០៧៨៥៨៤

ទូរស័ព្ទ៖ + ០០៨៦-៥១៥-៨៨២០៩២៨៧ / ៨៨២០៨២៧០

អ៊ីមែល៖ export@guidemedlab.com.cn

អ៊ីមែល៖ sansa@yiansteel.com

ម៉ោង៖ ច័ន្ទ - សុក្រៈ ៩ ព្រឹកដល់ ៦ ល្ងាចនិងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យៈបិទ